Emparro ACCUcontrol UPS module | Murrelektronik

Emparro ACCUcontrol

Holder gang i maskinerne

Emparro ACCUcontrol UPS modulet er en del af Emparro strømforsyningssytemet. I tilfælde af strømnedbrud, går den autoamtisk over på batteridrift og forhindrer dermed driftsstop. At investere i et UPS system betaler sig ofte tilbage allerede første gang et driftsstop afværges.

External lead batteries with a capacity of up to 40 Ah ensure a long-lasting bridging period. The UPS module is available for 20 A or 40 A systems. Emparro ACCUcontrol can be assembled without the use of tools and is maintenance free. Because it is only 65mm wide, the 20A model needs very little space in the control cabinet.

Pålidelig strømforsyning i tilfælde af fejl

  • Nedetid på maskiner forhindres ved uforstyrret skift til batteridrift ved strømnedbrud
  • Maksimal levetid ved temperaturreguleret batteriopladning
  • Høj driftssikkerhed gennem omfattende kontrol- og diagnosemuligheder med prædiktiv vedligeholdelse
  • En nedlukningsfunktion for IPC'er forhindrer tab af data med brugervenlig computersoftware
Enkel forbindelse
Forebyggende vedlighold
Maksimal levetid
Murrelektronik simple connection piktogram
Enkel forbindelse

Emparro ACCUcontrol kan let tilsluttes en industriel computer via mini-USB. I tilfælde af strømafbrydelse lukkes den industrielle PC på en kontrolleret måde. Der er også mulighed for direkte overvågning af netspænding og batteriopladning. Driftstilstande kan dokumenteres i en protokol, og driftsparametre kan let indstilles uden problemer.

Murrelektornik prædiktivt vedligehold piktogram
Forebyggende vedlighold: få besked før fejlen sker

Emparro ACCUcontrol overvåger permanent den interne modstand for tilsluttede batterier. Hvis grænserne overskrides, giver enheden et advarselssignal over en alarmkontakt. Udskiftning af batteri kan derefter planlægges til den næste vedligeholdelsesperiode. Denne information forhindrer, at ikke-planlagte fejl opstår, og gør at det ikke er nødvendigt at sende serviceteknikere ud til for små job.

Murrelektronik maksimal levetid piktogram
Maksimal levetid: jo køligere, jo bedre

Batterier fungerer bedre, og de lever længere ved køligere temperaturer. Som et resultat kan Emparro ACCUcontrol oplade batterier baseret på temperatur. Ladespændingen er tilpasset den omgivende temperatur. Denne funktion giver dig mulighed for at opnå maksimal batterilevetid, selv i et miljø med høj temperatur.

Du kan også være interesseret i denne

Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...