Privatlivspolitik | Murrelektronik

Privatlivspolitik

Velkommen til vores hjemmeside og tak for din interesse i vores virksomhed. Vi er meget engagerede i at beskytte dine personoplysninger. Vi behandler dine data i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, især EU's generelle forordning om databeskyttelse (EU GDPR) og de landespecifikke gennemførelseslove, der gælder for os. Via denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil vi informere dig udførligt om virksomhedens behandling af dine personoplysninger og de rettigheder, du måtte have.

Denne hjemmeside bruger billedmateriale fra photocase.com, kuka.com, shutterstock.com og gettyimages.de

Personoplysninger er oplysninger, der gør det muligt at identificere en fysisk person. Disse data omfatter, men er ikke begrænset til, navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også din IP-adresse.

Data er anonyme, hvis de ikke kan bruges til at identificere en bruger personligt.

Dataansvarlig og databeskyttelsesansvarlig

Murrelektronik GmbH
Falkenstrasse 3
71570 Oppenweiler
Tyskland

Telefon: +49 (71 91) 47-0
Fax: +49 (71 91) 47-491000
E-Mail: info@murrelektronik.com

Kontaktdetaljer for den databeskyttelseansvarlige: datenschutzbeauftragter@murrelektronik.de

Dine rettigheder som registreret

Først og fremmest vil vi gerne informere dig om de rettigheder, du har som registreret. Disse rettigheder er standardiseret i artikel 15-22 i EU's GDPR. De omfatter følgende:

 • Retten til adgang (art. 15 EU GDPR),
 • Retten til sletning (artikel 17 i EU's GDPR),
 • Retten til berigtigelse (artikel 16 i EU's GDPR),
 • Retten til dataportabilitet (EF 20 EU-GDPR)
 • Retten til begrænsning af behandlingen (artikel 18 i EU's GDPR)
 • Retten til at gøre indsigelse mod databehandlingen (art. 21 EU GDPR).

For at udøve sådanne rettigheder, bedes du kontakte info@murrelektronik.dk., som også vil besvare eventuelle spørgsmål om databehandling i vores virksomhed. Desuden har du ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Rettigheder til at gøre indsigelse

Vær opmærksom på følgende vedrørende indsigelser:

Når vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan databehandling uden at give nogen grund. Dette omfatter også profilering i det omfang, det er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til sådanne formål. En sådan indsigelse er gratis og kan foretages uden nogen form for krav, helst til info@murrelektronik.dk

Hvis vi behandler dine oplysninger for at beskytte legitime interesser, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af årsager, der skyldes din personlige situation. Dette omfatter også profilering baseret på disse bestemmelser.

I så fald behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Formål og retsgrundlag for databehandling

Ved behandling af dine personoplysninger vil bestemmelserne i EU's GDPR og alle andre gældende databeskyttelsesbestemmelser blive overholdt. Retsgrundlag for databehandling vil være resultatet af art. 6 i EU's GDPR.

Vi vil bruge dine data til indledende forretningskontakt, til at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser, til at udføre kontraktforholdet, til at tilbyde produkter og tjenester og til at styrke kundeforholdet, som kan omfatte analyser til direkte markedsføringsformål og direkte reklame.

Dit samtykke udgør også en tilladelsesforordning i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Her vil vi informere dig om databehandlingsformål og om din fortrydelsesret. Hvis samtykket også henviser til behandling af særlige kategorier af personoplysninger, vil vi udtrykkeligt påpege dette over for dig i samtykket, art. 88,1, i EU's GDPR.

Særlige kategorier af personoplysninger vil kun blive behandlet med henblik på art. 9(1) i EU's GDPR, hvis en sådan behandling er påkrævet på grundlag af juridiske krav, og hvis der ikke er nogen grund til at tro, at din legitime interesse i udelukkelse af behandlingen er fremherskende, art. 88(1) EU-GDPR.

Overførsel til tredjepart

Vi overfører kun dine data til tredjeparter i overensstemmelse med de juridiske krav, eller hvis det tilsvarende samtykke er givet. Ellers vil ingen data blive overført til tredjemand, medmindre vi er forpligtet til at gøre det på grund af obligatoriske lovbestemmelser (overførsel til eksterne organer såsom tilsynsmyndigheder eller retsforfølgende myndigheder).

Modtagere af data /kategorier af modtagere

I vores virksomhed vil vi sikre, at kun de personer, der vil modtage dine data, der har brug for dem til at opfylde de kontraktlige og juridiske forpligtelser.

Ofte støtter tjenesteudbydere vores afdelinger i udførelsen af deres opgaver. De krævede databeskyttelsesaftaler er indgået med alle tjenesteudbydere.

Overførsel til et tredjeland/ hensigt om at overføre til et tredjeland

Data vil kun blive overført til et tredjeland (henholdsvis uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), i det omfang det er nødvendigt for at udføre det kontraktforhold, der kræves ved lov, eller du har givet samtykke hertil.

Vi overfører dine personoplysninger til en tjenesteudbyder eller til koncernselskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: Schweiz, USA, Canada, Brasilien, Tyrkiet, Indien, Kina, Sydkorea, Singapore.

I den forbindelse vil overholdelsen af databeskyttelsesniveauet blive sikret ved: AV-aftaler, EU-standardkontraktbestemmelser/obligatoriske bestemmelser om beskyttelse af iværksætterdata, selskab, der har underskrevet EU-USA's værn om privatlivets fred.

Lagringsperiode for dataene

Vi opbevarer dine data, så længe sådanne data er nødvendige til det respektive formål med behandlingen. Bemærk, at mange opbevaringsperioder kræver, at dataene opbevares længere. Dette gælder især for opbevaringsperioder i henhold til handelsret eller skattelovgivning osv. I det omfang der ikke findes yderligere opbevaringsperioder, slettes dataene rutinemæssigt, når formålet er opfyldt.

Desuden kan vi gemme data, hvis du har givet os en tilladelse derfor, eller hvis der er nogen juridiske kontroverser, og vi bruger beviser i forbindelse med lovbestemte forældelsesfrister, som kan være op til tredive år; den normale forældelsesfrist er tre år.

Sikker overførsel af dine data

For at beskytte de data, der er lagret af os mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang af uautoriserede personer, træffer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Sikkerhedsniveauerne vil løbende blive gennemgået og justeret i samarbejde med sikkerhedsspecialister.

Dataudvekslingen fra og til vores hjemmeside vil blive krypteret. HTTPS er den transmissionsprotokol, der anvendes til vores hjemmeside, ved hjælp af den nuværende krypteringsprotokol. Derudover sikrer vi, at alt indhold af vores brugere krypteres, for så vidt angår kontaktformularer og applikationer. Sådanne data kan kun dekrypteres af os. (Desuden kan der anvendes alternative kommunikationsmidler (f.eks. posttjeneste)).

Forpligtelse til at levere data

Der kræves forskellige personoplysninger for at kunne etablere, opfylde og opsige kontraktforholdet og for at opfylde de kontraktlige og lovbestemte forpligtelser i forbindelse hermed. Det samme gælder for brugen af vores hjemmeside og de forskellige funktioner, det giver.

For yderligere oplysninger i denne forbindelse henvises til ovennævnte punkt. I visse tilfælde skal der ved lov indsamles og/eller gives data. Bemærk, at din anmodning ikke kan behandles, eller at det underliggende kontraktforhold ikke kan udføres, uden at sådanne data er blevet leveret.

 

Datakategorier, -kilder og -oprindelse

De data, vi behandler, afhænger af den respektive kontekst: Dette afhænger for eksempel af, om du bestiller online eller indtaster en anmodning i vores kontaktformular, uanset om du indsender en ansøgning til os eller indgiver en klage til os.

Bemærk, at vi også kan give oplysninger om særlige behandlingsscenarier, hvor det er relevant, f.eks. ved upload af ansøgningsdokumenter eller ved indsendelse af en kontaktanmodning.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi følgende data:

 • Oplysninger om hjemmesiden der bruges til at besøge os
 • Hvilken webbrowser og operativsystem, der er anvendt
 • Den IP-adresse, der er tildelt af din internetudbyder
 • Anmodede filer, overført datavolumen, downloads/fileksport
 • Oplysninger om de websteder, du besøger hos os, herunder dato og klokkeslæt
 • Af tekniske, sikkerhedsmæssige årsager (især for at forhindre forsøg på angreb på vores webserver) vil sådanne data blive gemt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1,(F), i EU's GDPR. Efter en periode på højst 7 dage anonymiseres IP-adressen ved afkortning, så der ikke kan etableres nogen relation til brugeren.
 

Ved en kontaktanmodning indsamler og behandler vi følgende data:

 • Firma
 • Navn
 • Afdeling
 • Gadenavn
 • Postnummer, By
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Din besked
 • Detaljer om forespørgsel og interesse
  • Elektronik i styreskabet
  • Interfaces
  • I/O systemer
  • Connection teknologi
 

Ved en ordre indsamler og behandler vi følgende data:

 • E-mail
 • Titel
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Afdeling (valgfri)
 • Firma
 • VAT nummer
 • Leveringsadresse (gade, postnummer, by, land)
 • Faktureringsadresse (gade, postnummer, by, land)
 • Telefonnummer (valgfri)
 • Fax (valgfri)
 

Ved anmodning om oprettelse på vores onlineshop indsamler og behandler vi følgende data:

 • Titel
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Gadenavn
 • Postnummer
 • By
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Vedhæftede filer og deres type
 • Derudover bruger vi data, som vi har tilladelse til at modtage fra offentligt tilgængelige lister (f.eks. professionelle netværk).
 

Ved anmodning om nyhedsbrev indsamler vi og behandler følgende data:

 • Firma
 • Titel
 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail

Kontaktformular/kontakt via e-mail (Art. 6(1)(a)(b) EU GDPR)

På vores hjemmeside findes en kontraktformular, som kan bruges til at kontakte os elektronisk. Når du sender din anmodning via kontaktformularen, behandler vi dine oplysninger i kontaktformularen for at kontakte dig og besvare dine spørgsmål og anmodninger.

Her vil princippet om dataøkonomi og dataundgåelse blive anvendt, hvilket betyder, at du kun behøver at levere de data, der er absolut nødvendige for at kontakte dig. Sådanne data er din e-mail-adresse og selve meddelelsesfeltet. Desuden, af nødvendige tekniske årsager og af juridiske, sikkerhedsmæssige årsager vil din IP-adresse blive behandlet. Alle andre data er valgfrie felter og kan leveres på frivillig basis (f.eks. for et mere individuelt svar på dine anmodninger).

I det omfang du har kontaktet os via e-mail, behandler vi kun de personoplysninger, der indsendes i en sådan e-mail, med det formål at behandle din anmodning. I det omfang du ikke bruger kontaktformularerne, vil der ikke være nogen dataindsamling ud over dette.

Nyhedsbrev (Art. 6 (1)(a) EU GDPR)

På vores hjemmeside kan du abonnere gratis på et nyhedsbrev. Den e-mailadresse, du angiver, når du abonnerer på nyhedsbrevet, navnet på den virksomhed, du arbejder for, og dit for- og efternavn og dit køn (titel) vil blive brugt til at sende det personlige nyhedsbrev.

Her vil princippet om dataøkonomi og dataundgåelse blive anvendt, da e-mail-adressefeltet (muligvis også navnefeltet for et personligt nyhedsbrev) er det eneste obligatoriske felt. Af nødvendige tekniske årsager og af hensyn til retssikkerheden vil også din IP-adresse blive behandlet, når du abonnerer på nyhedsbrevet.

Du kan naturligvis til enhver tid afmelde og dermed trække dit samtykke tilbage ved hjælp af afmeld-mulighederne i nyhedsbrevet. Derudover kan du til enhver tid afmelde nyhedsbrevet direkte via vores hjemmeside.

Webshop (Art. 6(1)(b) EU GDPR)

Vi behandler kun de data, som du har givet, i ordreformularen med henblik på at udføre og håndtere kontraktforholdet, medmindre du har accepteret yderligere brug.

Princippet om dataøkonomi og dataundgåelse vil blive anvendt, da du kun behøver at give os data, som er absolut nødvendige for, at vi kan opfylde kontrakten og opfylde vores kontraktlige forpligtelser (dit navn, din adresse, e-mailadresse og de betalingsdata, der kræves for den valgte betalingsmetode), eller som vi er juridisk forpligtet til at opkræve.

Desuden, af nødvendige tekniske årsager og af juridiske, sikkerhedsmæssige årsager vil din IP-adresse blive behandlet. Uden sådanne data, vil vi ikke have andet valg end at afvise kontrakten, der skal indgås, da vi så ikke ville være i stand til at udføre det samme, eller at opsige enhver eksisterende kontrakt. Du kan naturligvis give yderligere data frivilligt, hvis du ønsker det.

Registrerings-/kundekonto (Art. 6(1)(a)(b) EU GDPR)

På din hjemmeside kan brugerne registrere sig med deres personoplysninger. Fordelene ved en sådan registrering er, at du kan få adgang til din ordrehistorik, og at de data, du har angivet, vil blive gemt til ordreformularen. Så når du afgiver en anden ordre i fremtiden, behøver du ikke at indtaste sådanne data igen.

Her vil princippet om dataøkonomi og dataundgåelse blive anvendt, da kun de data, der er nødvendige for registreringen, er markeret med en stjerne (*) som et obligatorisk felt. Sådanne data omfatter din e-mailadresse og din adgangskode, herunder den genindtastede adgangskode.

For ordrer, der er afgivet via vores onlineshop, skal vi desuden have oplysninger om faktureringsadressen (titel, fornavn, efternavn, adresse). Hvis leveringsadressen ikke svarer til faktureringsadressen, skal ovennævnte oplysninger også angives for leveringsadressen.

Ved at registrere sig på vores hjemmeside vil brugerens IP-adresse, dato og tidspunkt for registreringen desuden blive gemt (tekniske baggrundsdata). Ved at klikke på knappen "Registrer nu" giver du dit samtykke til behandlingen af dine data.

Bemærk: Den adgangskode, du har valgt, vil blive gemt af os i krypteret form. Ingen medarbejdere i vores virksomhed kan læse en sådan adgangskode. Således vil de ikke være i stand til at give dig oplysninger om din adgangskode, hvis du ikke kan huske din adgangskode.

I så fald skal du bruge funktionen "Nulstil adgangskode", hvorefter en automatisk genereret ny adgangskode vil blive sendt til dig via e-mail. Ingen medarbejder har ret til at anmode om din adgangskode for dig via telefon eller brev. Derfor skal du aldrig kommunikere din adgangskode, hvis du modtager sådanne anmodninger.

Ved at fuldføre registreringsprocessen vil dine data blive gemt hos os, så du vil kunne få adgang til det beskyttede kundeområde. Så snart du er logget ind på vores hjemmeside med din e-mailadresse som brugernavn og adgangskode, vil sådanne data blive leveret til handlinger, der udføres af dig på vores hjemmeside (f.eks. for ordrer i vores online shop). Udførte onlineordrer kan spores i ordrehistorikken. Eventuelle ændringer af fakturerings- eller leveringsadressen kan foretages her.

Registrerede brugere kan vælge at udføre eventuelle ændringer / rettelser af fakturerings- eller leveringsadressen i selve ordrehistorikken. Efter din anmodning vil eventuelle ændringer / rettelser også blive udført af vores kundeserviceassistenter. Du kan selvfølgelig til enhver tid annullere eller slette registreringen eller din kundekonto. Til dette formål skal du blot kontakte shop@murrelektronik.dk.

Betalingssystem (Art. 6(1) (a) (b) EU-BNP), kreditanalyse (Art. 6(1)(f), EU-BNP)

I vores onlineshop kan du købe på konto. Til dette formål indsamles de betalingsrelevante data for at udføre din ordre og for at gennemføre betaling. Desuden behandles din IP-adresse af nødvendige tekniske grunde og af retssikkerhedsmæssige årsager.

Princippet om dataøkonomi og dataforebyggelse vil blive anvendt, da du kun skal give os data, som er absolut nødvendige for at vi kan gennemføre betalingen og således udføre kontrakten, eller som vi er lovligt forpligtet til at indsamle
Uden sådanne data har vi intet andet valg end at nægte at indgå kontrakten, da vi ikke ville være i stand til at udføre det samme.
Vores betalingssystemer bruger SSL-kryptering til sikker overførsel af dine data.

Markedsføringsformål eksisterende kunder (Art. 6(1)(f), EU GDPR)

Murrelektronik ApS ønsker at bevare kundeforholdet med dig og give dig information og tilbud angående vores produkter / tjenester / tilbud. Derfor behandler vi dine data for at sende dig sådanne oplysninger og tilbud via e-mail.
 

Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger og tilbud, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod sådan brug af dine personlige data til direkte markedsføringsformål; hvilket også inkluderer profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du udøver din ret til indsigelse, behandles dine data ikke længere til dette formål.

Du kan indgive en sådan indsigelse uden at begrunde, gratis og uden noget formkrav; en sådan indsigelse skal fortrinsvis rettes via e-mail til info@murrelektronik.dk eller pr. brev til Murrelektronik ApS, Alexander Foss Gade 13, 1., 9000 Aalborg.

Ansøgerportal (Art. 6(1)(a)(b) EU-BNP

Tak for din interesse i at arbejde med Murrelektronik ApS. Vi er opmærksomme på vigtigheden af ​​dine data og behandler de data, du leverer inden for ansøgningsskemaet med det formål effektivt og korrekt at implementere ansøgningsproceduren og for at kontakte dig som en del af ansøgningsprocessen. Ingen data overføres til tredjepart, medmindre du har givet dit samtykke.

Inden for ansøgningsskemaet bliver du bedt om at give personlige data. Her vil vi anvende princippet om dataøkonomi og dataforebyggelse, da du kun skal give os data, som vi har brug for fuldt ud at undersøge dine ansøgningsdokumenter, såsom dit fornavn, efternavn, køn (titel), cv, rapporter eller som vi er lovligt forpligtet til at indsamle. Sådanne krævede oplysninger er markeret med en * (stjerne). Desuden behandles din IP-adresse af nødvendige tekniske grunde og af retssikkerhedsmæssige årsager.

Uden sådanne data er vi ikke i stand til at undersøge dine ansøgningsdokumenter; I sådanne tilfælde kan der derfor ikke uploades nogen ansøgningsdokumenter til vores applikationssystem. Du kan naturligvis give frivillige oplysninger i ansøgningsskemaet.

For at opretholde dine datas sikkerhed og fortrolighed optimalt implementerer vi relevante sikkerhedsforanstaltninger. Dine ansøgningsdokumenter overføres i krypteret form til os via vores applikationssystem.

Vi lagrer dine data til ovenstående formål, indtil ansøgningsproceduren er afsluttet, og eventuelle frister i denne henseende er udløbet - senest seks måneder efter modtagelse af en kendelse. Du kan instruere os om at gemme dine ansøgningsdokumenter i en længere periode og at matche dem med andre ledige stillinger, der vil være passende for dig i henhold til din profil.

Til dette formål har vi brug for dit samtykke, som du kan give os ved at klikke i afkrydsningsfeltet, før du uploader dine ansøgningsdokumenter. I sådanne tilfælde lagrer vi dine data i en periode på 6 måneder. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage uden at give grunde med fremadrettet virkning; for at gøre det skal du bare kontakte den respektive kontaktperson via telefon, via e-mail til info@murrelektronik.dk eller pr. brev til ovenstående adresse.

Automatiske beslutninger fra sag til sag

Vi implementerer ingen automatiserede behandlingsprocedurer til at tage beslutninger.

Cookies (Art. 6(1)(f), EU GDPR)

Vores websteder bruger såkaldte cookies flere steder. Cookies bruges til at forbedre brugervenligheden, effektiviteten og sikkerheden ved vores valg af produkter og tjenester. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser (lokalt på din harddisk).

Via sådanne cookies kan vi analysere, hvordan brugere bruger vores websider. På denne måde kan vi designe webstedets indhold i henhold til brugernes krav. Desuden tillader cookies, at vi kan måle effektiviteten af visse reklamer og få dem placeret, for eksempel afhængig af brugernes tematiske interesser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er de såkaldte "session cookies". Når du forlader webstedet, slettes de automatisk. Permanente cookies slettes automatisk fra din computer, når deres gyldighedsperiode (normalt seks måneder) er udløbet, eller hvis du sletter dem selv, inden gyldighedsperioden udløber.

De fleste webbrowsere accepterer cookies automatisk. Normalt kan du dog ændre indstillingerne i din browser, hvis du ikke ønsker, at sådanne oplysninger skal sendes. I sådanne tilfælde vil du stadig være i stand til at bruge vores valg af produkter og tjenester uden nogen begrænsninger (undtagelse: Konfiguratorer).

Vi bruger cookies til at forbedre brugervenligheden, effektiviteten og sikkerheden ved vores valg af produkter og tjenester. Derudover bruger vi cookies, der giver os mulighed for at analysere, hvordan brugerne bruger vores websider. På denne måde kan vi designe indholdet i henhold til brugernes krav. Desuden tillader cookies, at vi kan måle effektiviteten af ​​visse reklamer og få dem placeret, for eksempel afhængig af brugernes tematiske interesser.

Cookies gemmes på brugerens computer, som overfører dem til vores websted. Således har du som bruger fuld kontrol over brugen af ​​cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmission af cookies. Derudover kan cookies, der allerede er placeret, slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette kan gøres i enhver almindelig internetbrowser.
Bemærk: Hvis du deaktiverer cookies, kan det være, at ikke alle funktioner på vores websted vil være fuldt tilgængelige.

Rediger cookies instillinger

Brugerprofiler / websporingsprocedurer

Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webstedsanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte cookies, tekstfiler, der er gemt på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookies med hensyn til din brug af dette websted, overføres generelt til og gemmes af en Google-server i USA. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google i medlemslandene i Den Europæiske Union eller andre lande, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server i USA, hvor den derefter afkortes. På vegne af operatøren af ​​dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af dette websted, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at levere andre tjenester til webstedsoperatøren i forbindelse med brugen af ​​webstedet og internettet. IP-adressen, der overføres fra din browser af Google Analytics, slås ikke sammen med andre Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed, men vi må påpege, at du muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktioner på dette websted fuldstændigt, hvis du vælger at gøre det. Du kan også forhindre indsamling af de data, der er genereret af cookien, og de data, der er relateret til din brug (inkl. din IP-adresse) til Google og behandling af disse data af Google ved at downloade og installere browser-plug-in på følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da): For yderligere information om betingelserne for brug og databeskyttelse, se https://www.google.com/analytics/terms/us. html eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da. Vær opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp ()" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (kendt som IP-maskering).

Som et alternativ til browser-plug-in kan du klikke på dette link for at forhindre Google Analytics i at registrere data, der vedrører din fremtidige brug af dette websted. Dette indebærer, at en opt-out-cookie gemmes på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

Hej
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...